DASK nedir? 
DASK, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” anlamına gelmektedir ve “Zorunlu Deprem Sigortası”nı ifade eden bir kavramdır. Bu sigorta, bir depremin yol açacağı maddi zararlara karşı teminat sağlamaktadır.

DASK, zorunlu deprem sigortası genel şartlarına nasıl ulaşabilirim?
DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Genel Şartları için burayı tıklayarak tüm bilgilere erişebilirsiniz.

DASK ‘ta poliçe  sorgulamayapmak için nereye başvuruluyor? 
DASK’ın prim ve poliçe sorgulaması için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun web sitesi olan dask.gov.tr tek adrestir. DASK poliçenizi Gulf Sigorta aracılığıyla satın aldıysanız, 444 12 44 numaralı telefonu sorularınızı yöneltebilirsiniz. Henüz DASK poliçesi sahibi değilseniz Gulf Sigorta’dan teklif alabilirsiniz. 

DASK ile hangi teminatlar sağlanır?
DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucunda oluşan yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar, belirlenmiş limitler esas alınarak karşılanır.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında ne tür binalar yer alabiliyor?
Söz konusu DASK poliçesi, belediye sınırları dahilindeki meskenler içindir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre altta yer alan özelliklere sahip binalar DASK güvencesi altındadır: 

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki özerk bölümler,
- Bu binaların içinde bulunan işletme, ofis ve benzeri amaçlarla var olan bağımsız bölümler,
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıda yer alan şartlara uyan; 
- Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
- Tapusunda hâlihazırda cins düzeltmesi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs.” olarak tanımlanan binalar,
- Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

için de geçerlidir.

Bahsedilen “DASK adres kodu” hakkında bilgi alabilir miyim? 
DASK poliçesi edinmek için adres kodunuzu öğrenmeniz gereklidir. DASK’ta adres kodu uygulaması 2013 yılında başlamıştır. DASK poliçesi işlemlerinizi yaptırmak ve deprem sonrası sigorta şirketinizin size zamanında ulaşmasını sağlamak için DASK adres kodunuzu adreskodu.dask.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

DASK hesaplama nasıl yapılır? 
Gulf Sigorta olarak bu konuda size yardımcı oluyoruz. DASK hesaplaması için bizi 444 12 44 numaralı telefondan arayabilir ve DASK prim hesaplamanızı talep edebilirsiniz.

DASK prim tutarı neye göre hesaplanıyor?
DASK poliçesinde prim tutarını belirleyen başlıca 3 kriter var. Bunlar: 

- Binanın yer aldığı alanın deprem risk bölgesi olup olmadığı,
- Binanın yapı tarzı,
- Meskenin brüt bazda yüzölçümüdür.

Evinizin DASK sigorta primini hesaplatmak için hemen Gulf Sigorta’dan teklif talep edebilirsiniz.

DASK için ne gibi belgeler gerekiyor? 
DASK, yaşadığınız konutu ve çalıştığınız binaların güvenliğini teminat altına alır. Zorunlu deprem sigortası almak için altta yer alan bilgi ve belgelerin bildirilmesi şarttır:

- Sigorta yaptıracak kişinin iletişim bilgisi
- Sigorta yaptıracak kişinin kimlik bilgisi
- Sigortalanacak binanın adresi
- Sigortalanacak binadaki toplam kat sayısı 
- Sigortalanacak binanın hasar durumu
- Sigortalanacak binanın ne tür bir yapı olduğu bilgisi ve yapım yılı 
- Tapu bilgisi
- Binanın ne amaçla kullanıldığı bilgisi
- Meskenin yüzölçümü (metrekare ve brüt olmalıdır)

Yanlış ve/veya eksik beyandan doğabilecek maddi kayıplar DASK poliçesi sahibinin sorumluluğundadır.

DASK teminat miktarı nasıl hesaplanıyor? 
Zorunlu deprem sigortasında her yıl binaların maliyetlerindeki artış esas alınmaktadır. Söz konusu artışla saptanan azami bir tutar, sınır kabul etmek kaydıyla teminat verilir. Bahsedilen azami teminat tutarının belirlenmesinde mevcut yapı stokunun büyük kısmını teşkil eden binaların yeniden yapım bedeli (arsa değeri hariç) baz alınır. 

DASK sigortasının bedeli, hesaplanan teminat tutarını geçmez. Sigorta primi, meskenin büyüklüğüne ve yapının türüne göre hesaplanır. Mesken değeri DASK tarafından verilen teminat limitini aşabilir. Bu durumda poliçe sahibinin, seçtiği bir sigorta şirketinden isteğe bağlı deprem sigortası yaptırması da önerilmektedir.

Bina değerinizin hesaplanması için Gulf Sigorta’ya her zaman danışabilirsiniz.

DASK ile eşyalar da koruma altına alınıyor mu?
DASK (zorunlu deprem sigortası) sadece binaları kapsayan bir poliçedir.

Zorunlu deprem sigortası (DASK) yenilemesi ne kadarda bir yapılır? 

Zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresi bir yıldır. Her poliçe vadesi sonunda, yılda bir defa poliçe yenilenir. 

DASK, zorunlu deprem sigortası iptal edilebilir mi?
İptal edilemez. Poliçe kapsamındaki binanın mal sahibi tarafından satışı halinde de DASK sigortasının geçerliliği sürer.

Ferdi kaza sigortası nedir?
Ferdi kaza sigortası; kişinin kendisini ve sevdiklerini koruma altına alması için tasarlanan kapsamlı bir üründür. Beklenmedik kazalar, unutmamamız gereken önemli olasılıklardır. Her türlü kaza ihtimaline koruma sağlayan da ferdi kaza sigortasıdır.

Bir ferdi kaza sigortası hangi teminatları sunar?
Tipik bir ferdi kaza sigortası; Kazaen Vefat Teminatı, Kazaen Sürekli Sakatlık Teminatı ve Tedavi Masrafları Teminatını kapsar. Ek prim ödeyerek gündelik tazminat gibi ek teminatlara da sahip olabilirsiniz.

Neden ferdi kaza sigortası yaptırmalıyız?
Beklenmedik kazaların hepimizin başına gelebileceği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına almak için en gerçek tedbir ferdi kaza sigortasıdır. Gulf Sigorta, sunduğu ferdi kaza sigortaları ile hem sizi hem de yakınlarınızı kaza sonucu yaşam kaybı ve/veya sürekli sakatlık durumlarına karşı teminat altına alır. Kaza sonrası çıkan tedavi giderleri ve hastane günlük tazminatı, ana teminatlarla birlikte isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar arasındadır. Bu özel ve mutlaka gerekli ürünle ilgili sorularınızı yöneltmek, teminatların ayrıntılarını öğrenmek en kapsamlı ferdi kaza sigortası poliçesini size özel oluşturulan bir planla Gulf Sigorta’dan sahip olmak için 444 12 44 no’lu telefonu hemen arayabilirsiniz. 

Ferdi kaza sigortası hesaplaması neye göre yapılır?
Ferdi kaza sigortasının prim tutarları tespit edilirken sigortalanacak kişinin yaşı, mesleği ve teminat limiti esas alınır. Ferdi kaza sigortası hesaplaması da bunlar dikkate alınarak yapılır.

Herkes ferdi kaza sigortası yaptırabilir mi?
18-65 yaş aralığındaki herkes ferdi kaza sigortası sahibi olabilir.

Ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunlu mudur?
Bireysel olarak yaptırılan ferdi kaza sigortası zorunlu değildir. Ancak ferdi kaza sigortası ürünleri oldukça çeşitli olup, kimisi zorunludur. Mesela mesleğiniz/pozisyonunuz nedeniyle bazı ferdi kaza sigortalarını yaptırmanız mecburidir. Örnek verecek olursak; nakliyat veya yolcu taşımacılığı gibi alanlarda firma sahibi konumunda olan kişilerin kanunen yaptırmakla yükümlü olduğu ferdi kaza sigortaları vardır. Detaylı bilgi için Gulf Sigorta’nın 444 12 44 no’lu çağrı merkezini arayabilir ve ferdi kaza sigortası ürünlerinden hangisinin sizin için uygun olduğunu öğrenebilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası depremi de kapsar mı?
Deprem bu poliçe kapsamında değildir. Deprem riski ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir. 

Ferdi kaza sigortası primleri vergiden düşülebilir mi?
Ferdi kaza sigortası prim ödemeleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, Ekim 2001 ve sonrasında başlatılan poliçeler hesaplanarak vergiden düşülür. Görev yaptığınız şirketin ilgili birimine ya da kurum sahibi iseniz muhasebecinize ferdi kaza sigortası prim ödemelerinizi ibraz eden belgeleri vermeniz yeterlidir.

Ferdi kaza sigortası iptal edilebilir mi?
Elinizdeki ferdi kaza sigortası sözleşmesini inceleyerek iptale ilişkin işleyiş ve şartları öğrenmelisiniz. Eğer ferdi kaza sigortanızı Gulf Sigorta’dan aldıysanız, 444 12 44 no’lu telefonu arayarak ilgili departmana tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası nedir?
İhtiyari mali mesuliyet poliçesi, Poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eden bir poliçe türüdür. 

İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesi hangi teminatları içerir? 
Bu poliçeyle trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda trafik poliçesinin sağladığı tüm teminatları içerir ayrıca trafik sigortalarında olmamasına rağmen manevi tazminat talepleride poliçede belirtilen limitler kapsamında bu poliçeden ödenebilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile hangi araçlar teminat altına alınır?
Tüm araç türleri için ihtiyari mali mesuliyet poliçesi düzenlenebilir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri de karşılanıyor mu?
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilmektedir.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası dünyanın her yerinde geçerli mi?
Bu poliçe T.C. sınırları içinde geçerlidir.

Kasko sigortası nedir?
Kasko sigortası; sigortalının, poliçede belirtilen herhangi bir motorlu kara taşıtının, iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesi amacıyla yapılan bir mal sigortası türüdür. Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir. Ayrıca kasko sigorta poliçelerimiz ile standart olarak sunduğumu IMM teminatı ile üçüncü şahıslara verilen zararlarda Trafik sigortası limitlerinin üzerinde kalan tutar için teminat verilmektedir. 

Neden kasko sigortası yaptırmalıyız ?
Çünkü kasko sigortası aracınızı sadece kaza risklerine karşı değil, başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem gibi kontrolünüz dışında gerçekleşecek çevresel faktörlere karşı da güvence altına alır. Kasko sigortanızın teminat kapsamını ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz.

Kasko çeşitleri nelerdir?

Bu soruya cevap verilebilmesi için öncelikle kasko ana teminatlarının bilinmesi gerekir bunlar;

- Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanilabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, 
- Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracin böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 
- Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, 
- Aracın yanması, 
- Aracın veya araç parçalarinin çalinmasi veya çalinmaya tesebbüs edilmesi.

Dar Kasko Nedir: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
Genişletilmiş Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Tam Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir.

Gulf Sigortada'dan Kasko Sigortası yaptırın; ücretsiz yol yardım hizmetlerimizden, hasarsızlık koruma teminatı ile ilgili benzersiz uygulamamızdan, hatalı akaryakıt dolumu teminatı avantajımızdan, İstanbul ilinde ücretsiz araç muayene organizasyonu hizmetimizden, hasar yapan araçla aynı segmentte kiralık araç temininden, acil kara ambulansı hizmetimizden, akıllı onarım hizmetimizden ve çok daha fazlasından hemen faydalanın.

Konut Sigortası nedir?
Konut Sigortası; bina ve konut binası içinde sigortalıya ve onunla birlikte oturan aile bireylerine ait ev eşyası ve kişisel eşyalara gelebilecek birçok riske karşı teminat sağlayan bir sigorta türüdür.

Neden Konut Sigortası yaptırmam gerekiyor?
Deprem, yangın, fırtına, sel, , hırsızlık, yıkılma, kira kaybı vb. çok sayıda risk söz konusudur. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Konut Sigortası edinmek çok önemlidir.

Konut Sigortası zorunlu mu?
Kanunen zorunlu bir sigorta ürünü değildir. Fakat yılların yatırımıyla edinilen evler ve eşyaların, yukarıda bahsedilen risklere karşı, korunması için mutlaka sahip olunması gereken bir poliçedir. 

DASK yaptırmak yeterli değil mi?
Zorunlu deprem sigortası DASK ile eviniz teminat altına alınır. Ancak DASK sigortası, yalnızca deprem için belli limitler dahilinde geçerli bir üründür. Oysa konutlar içindeki eşyalar ile kıymetli varlıklar için Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanında bir de Konut Sigortası yaptırmalısınız. 

Evime uygun Konut Sigortası olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Gulf Sigorta, evinize ve evin içindeki eşyalar ve kıymetli varlıklara göre uygun bir ürünü size önerebilir. 444 12 44 numaralı çağrı merkezimizi arayarak talepte bulunabilir ve uzmanlarımızdan konutunuza özel bir teklif talep edebilirsiniz. 

Konut Sigortası sahibi olmak ne gibi faydalar sağlar?
Bu poliçe ile sadece eşyalarınızı ve evinizi değil, ailenizi de korumuş olursunuz.  Bu önemli ürün; su baskını, fırtına, yangın, sel, kara/hava/deniz taşıtları çarpması, dumanın yol açtığı zararlar, yer kayması, terör, kar ağırlığı ve civarınızda yaşanarak sizin için tehdit oluşturabilecek grev, lokavt, halk hareketleri ve kötü amaçlı eylemler gibi durumları kapsamı altına almaktadır. Kapsamlı bir Konut Sigortası poliçesi daha birçok hizmet de sunar.

Mesela; 

- Tıbbi yardım desteği
- Hırsızlık 
- Acil durumlarda faturalarınızın ödenmesi
- Ferdi kaza
- Bir yakınınızın hastalığı vefatı vefatı durumunda konuta erişiminizin sağlanması
- Elektrik hasarları
- Yangın ve patlamada mali sorumluluk ve
- Uçak bileti alma ve ulaştırma gibi hizmetler sunulur.
- Gulf Sigorta tarafından sunulan Konut Sigortaları ile ilgili hemen 444 12 44 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Gulf Sigorta tarafından sunulan Konut Sigortaları ile ilgili hemen 444 12 44 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Konut Sigortası için belge sunmalı mıyım?
Konut Sigortası edinmek için yapmanız gereken ilk şey, talepte bulunmaktır. Başvurunuz sonrasında sigorta şirketinizi sizi bilgilendirecek ve yönlendirecektir. Konutunuza özel poliçe hazırlanabilmesi için tapu, konutun metrekaresi, kira sözleşmesi gibi bilgi ve belgelerin ibrazı gerekmektedir. Gulf Sigorta’nın uzman ekibi size kısa süre içinde en avantajlı Konut Sigortası teklifini hazırlayacaktır. 

Konut Sigortası için ek teminat talep edilebiliyor mu? 
İstediğiniz takdirde ek teminat talebinde bulunabilirsiniz. Gulf Sigorta’nın Konut Sigortaları ekibi sizinle birlikte konutunuza en uygun ek teminatları saptar. 

Konut Sigortası yaptırılırken eşyaların bedelleri dikkate alınıyor mu? 

Gulf Sigorta’nın Konut Sigortaları; Güvenli Yuvam Konut Sigortası, Konut Lüks Sigortası, Özel Müşteriler Grubu Konut ve Eşya Sigortası, Özel Müşteriler Grubu Koleksiyonlar ve Sanat Eserleri Sigortası olmak üzere her talebe cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Siz Gulf Sigorta’dan evinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir konut sigortası poliçesi talep ettiğinizde size uzmanlarımız tarafından en avantajlı poliçe önerilmektedir. 

Konut Sigortası sahibi olarak hasar ödemesi almam gerektiğinde önce sigorta şirketimi mi aramalıyım?
Hasar, poliçe kapsamınızda ise ilk olarak itfaiye, karakol gibi yetkili birimlerin aranması gerekiyor. Sonrasında da sigorta şirketinizi aramalısınız. Eğer Gulf Sigorta’dan Konut Sigortası sahibi iseniz, 444 12 44 numaralı hattı arayarak ihbarda bulunmalısınız. Bu noktada bir olay yerine bir eksper atanacak ve hasar tespiti yapılacaktır. Son adım olarak da, ilgili değerlendirme sonucunda hasar ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Konut Sigortası poliçe sözleşmesi devam ederken Sigortalı’nın değişmesi halinde de poliçe geçerliliğini korur mu?
Evet. Borçlar ve haklar yeni poliçe (hak) sahibine geçer. Burada önemli olan, başlangıçtaki Sigortalı ile yeni hak sahibinin sigorta şirketini 15 gün içinde bilgilendirmesidir. Bir fesih talebi söz konusu ise, bu bilgilendirmenin en kısa süre içinde yapılması şarttır.

Konut Sigortası, poliçeyi yaptıran kişinin yaşam kaybı olsa da geçerliliğini korur mu?
Poliçe sahibinin vefatı halinde, sözleşmeden doğan bütün haklar ve borçlar yeni hak sahibine(varis ya da varislerine) geçer ve poliçe devam eder.

Konut Sigortası iptal edilebilir mi? 
Konut Sigortası poliçenizi dilediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Sigorta şirketinize iptal talebinizi bildirmeniz gerekir. Talebinizin ardından süreç boyunca sigorta şirketiniz gerekli incelemeler için sizi bilgilendirecektir.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası kısaca Kanser Sigortası mıdır?
Gulf Sigorta tarafından sunulan Tehlikeli Hastalıklar Sigortası, sadece kanseri değil birçok kritik hastalığı teminat altına alır. Tehlikeli Hastalıklar Sigortası; yürürlükte olan sigorta poliçesi süresi içinde teşhis edilmesi halinde 11 ana tehlikeli hastalığı kapsar. Sigortalı’nın Kanser (Cilt kanseri hariç), Felç, Körlük, İnme, İlk kalp krizi, Koroner damar ameliyatı, Böbrek Yetmezliği, Hayati organ nakli, Koma, Ağır yanıklar ve Çoklu sklerozdan herhangi birine yakalanması halinde poliçe limiti dâhilinde güvence sağlanmaktadır.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası nasıl yapılır?
Gulf Sigorta’yı çağrı merkezi numarası 444 12 44’ten hemen arayarak poliçeye dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Yönelttiğiniz tüm sorular ilgili ürün uzmanları tarafından yanıtlanacak ve size en uygun teklif en kısa süre içinde hazırlanacaktır. 

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nda yaş sınırı var mı?
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’na 20-60 yaş arasındaki herkes sahip olabilir.

Kanser tanısı konmuş biri bu poliçeyi alabilir mi?
Sigortalı, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’na başvururken poliçe kapsamında hastalıklar ile ilişkili rahatsızlığı, tanısı, tedavi süreci olmadığına dair imzalı beyanda bulunur. Başka bir belge talep edilmez. Başka bir deyişle; sigortalanacak kişinin poliçe teminatları kapsamındaki hastalıklarından herhangi biriyle ilgili rahatsızlığının bulunmaması, teşhis ve tedavi görmemiş olması koşuldur.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nı aldığım gün itibariyle teminat başlıyor mu?
Poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçtikten sonra teminat başlar. 

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası da yaptırmak istiyorum ama özel sağlık sigortam var. Yine de yaptırabilir miyim?
Kamu veya özel, hangi sosyal güvenceniz olursa olsun, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası yaptırabilirsiniz. Fatura karşılığında tedavi masraflarını karşılayan sosyal güvencelerin aksine, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası bir sağlık tazminat poliçesidir. 

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası’nda neler teminat dışında kalır? 

- Poliçe başlangıç tarihi itibariyle 90 gün içinde veya poliçe başlangıç tarihinden önce, sigortalıda tehlikeli hastalık semptomlarının varlığı veya tanılanması veya bir tedavinin komplikasyonu sonucu ortaya çıkan  Tehlikeli Hastalığın olması durumunda teminat dâhilinde değildir. 
- Sigortalı tarafından tazminat talebinde bulunulan ilgili tehlikeli hastalığın sigortalıda ilk defa teşhis edilmemiş olması durumunda;
- Sigortalının geçirdiği tehlikeli hastalığın poliçede tanımlanan tehlikeli hastalıklardan biri ile uyumlu olmaması durumunda;
- Tehlikeli hastalığın sigortalının vefatından sonra teşhis edilmesi durumunda;
- Poliçede tanımlanan bir tehlikeli hastalığın teşhisinden sonraki 30 gün içinde sigortalın vefat etmesi durumunda;
- Tehlikeli hastalığın Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu varlığında teşhis edilmesi durumunda;
- Önceden var olan durum ve neticeleri dolayısı ile
- Makul olmayan sebepler dolayısı ile tıbbi araştırma ve önerilerin takibi edilmemesi
- Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve neticeleri
- Hastalık bulaştırıcı veya zehirli biyolojik veya kimyasal maddelerin salınma, yayılma veya uygulaması; nükleer yakıt veya atık kirliliğin bulaşmasının neticeleri
- Tehlikeli etkinlikler,yarışlar ve tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler,
- Sigortalı’nın intihar girişimi veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması neticesinde ortaya çıkan durumlar,
- HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları,
- Poliçe dışında kalan tüm durumlar ve hastalıklar kapsam dışıdır.

Poliçede bahsedilen “İkinci Görüş Hizmeti” nedir?
Yanlış bir teşhis ya da gereksiz bir prosedür bazen ölümcül sonuçlara yol açacak kadar tehlikeli olabilir. İkinci Görüş Hizmeti sayesinde bu tip durumlar önlenebildiği gibi, kritik öneme sahip zamanlarda sağlanacak alternatif bir görüş size manevi huzur da sağlayacaktır. Yanlış teşhis sizin için hiçbir zaman bir ihtimal olmamalıdır.

Gulf Sigorta'nın Tehlikeli Hastalıklar Sigortası poliçenize otomatik olarak eklediği "İkinci Görüş" hizmeti ile bu ihtimali ortada kaldırmaktadır. Bu hizmet sayesinde poliçe ile teminat kapsamına alınmış hastalıklar ile bağlantılı rahatsızlığınız hakkında dünyaca bilinen uzmanlardan ikinci görüş talep edilebilmektedir.

İkinci görüş hizmeti almak için yapılması gereken tek şey,  444 1 244 numaralı telefondan Gulf Sigorta ile temasa geçmektir. Üstelik, poliçe kapsamında olan hastalıklar için hizmetle ilgili hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanılabilir.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası primleri vergiden düşülebilir mi?
Evet. Ücretli çalışan ve/veya vergi mükellefi olan Sigortalı’nın Tehlikeli Hastalıklar Sigortası primleri vergiden düşürülebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası nedir?
Zorunlu Trafik Sigortası; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sigortalanan aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin yaşam kaybına veya yaralanmasına ya da zarara uğramasına sebebiyet verecek kazalarda işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 

Zorunlu Trafik Sigortası bütün araçlar için mi mecburidir?
Zorunlu Trafik Sigortası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen ve trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunludur. Zorunlu Trafik Sigortası olmayan ya da süresi sona ermiş araçlar görüldükleri yerde trafiğe çıkması engellenecek şekilde işlem yapılır. Her araç sahibi Zorunlu Trafik Sigortası’nı yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden poliçesini yeniletmekten sorumludur. 

Zorunlu Trafik Sigortası’nın faydaları nelerdir?
Zorunlu Trafik Sigortası, kaza halinde karşı tarafın hasarlarını kısmen ya da tamamen karşılayan bir poliçedir. Sigortalı’nın maddi zararını tazminat ile karşılamak bu poliçenin teminatları dahilindedir. Ayrıca kaza sonrasında tedavi masrafları için ve kaza sonucunda sakatlık veya vefat durumlarında kişiye ya da kanuni varislerine ödeme yapılır. 

Zorunlu Trafik sigortası nasıl yaptırılır?
Gulf Sigorta’nın çağrı merkezi numarası 444 12 44’ü arayarak veya en yakın acentemiz ile irtibata geçerek hemen Zorunlu Trafik Sigortası teklifi talep edebilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası hesaplamasını sigorta şirketi mi yapıyor?
Aracınızı koruma altına alacak bu önemli poliçenin hesaplaması için sigorta şirketinizin uzmanlığına ihtiyaç vardır. Gulf Sigorta, her araca özel bir plan ve hesaplama yapar. Ayrıca aracınız için belirlenecek primi görmek için https://teklif.sbm.org.tr/trm-teklif/public/trafikTeklifYenileme/sorgu.sbm adresine başvurabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası poliçe sorgulamasını yapmak için nereye başvuruluyor?
Geçerliliğini koruyan zorunlu trafik sigortası poliçenize dair en güncel bilgileri online olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin sitesindeki "Trafik Sigortası Poliçe Sorgulama" sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu poliçeye Gulf Sigorta aracılığıyla sahipseniz bizi her zaman 444 12 44 numaralı telefondan arayabilir ve bilgilerinizi sorgulatabilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın teminatları nelerdir?
Bu poliçemin teminatları; Kişi Başına Vefat ve Tedavi, Kaza Başına Vefat ve Araç ve Kaza Başına Vefat ve Tedavi olmak üzere ana başlık altında toplanmaktadır. Aracın türü, modeli ve araçla ilgili mesleki faaliyet hali teminat limitlerinde farklılığa neden olabilir. 

Zorunlu Trafik Sigortası poliçesinin sona ermesi ve yenilemenin ihmali durumunda ne olur?
Araç işleten iseniz, sigorta sözleşmenizin sona eriş tarihinden itibaren yenileme yapmak zorundasınız. Kontrollerde aracınızın geçerli bir Zorunlu Trafik Sigortası olmadığı tespit edildiği taktirde, aracınız trafikten men edilir ve para cezası alırsınız.

Zorunlu Trafik Sigortası teminatları dahilinden manevi tazminat hakkı da var mı?
Zorunlu Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini kapsamamaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası primlerinde şehirden şehre farklılık oluyor mı? 
Aracınızın kayıtlı olduğu şehir primlerde değişikliğe yol açar. Sigorta şirketleri araç gruplarına göre kendi tarifelerini oluştururlar ve aracın kayıtlı olduğu il, her sigorta şirketinin niçin daha farklı bir tarifeye sahip olduğunun açıklamalarından bir tanesidir.

Bir motorlu aracın Zorunlu Trafik Sigortası’nın priminde hasarsızlık ne kadar önemlidir?
Sigorta şirketleri, Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası’nda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde ifade edilen basamak ve oranlara bağlı olarak hasarsızlık indirimi veya prim artırımı yaparlar. Bir motorlu araç ilk defa trafiğe çıkacaksa, işleten sıfatıyla dördüncü basamak esas alınır. 

Aracın çektiği diğer bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın Zorunlu Trafik Sigortası kapsamında karşılanır mı?
Karşılanır. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan özel koşullar içeren ek bir sorumluluk sigortası istenmektedir. Motorlu taşıtlarla ilgili mesleki faaliyetleri olanların sorumluluklarını sigorta altına almaları bir zorunluluktur. 

Yarış amaçlı kullanılan araçların sebebiyet verdiği hasar Zorunlu Trafik Sigortası teminat kapsamında mı?
Yarışın yol açtığı risk poliçe kapsamında değildir. Fakat yarışı organize edenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. 

Zorunlu Trafik Sigortası yaralanma veya ölüm gibi nedenlerin sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hallerinde bu mağduriyeti karşılar mı?
Bu tür kayıplar, Zorunlu Trafik Sigortası’nın teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla poliçe tarafından ödenir.

Zorunlu Trafik Sigortası iptali mümkün mü?
Yılda 1 kez yenilenmesi gereken, kanunen yaptırılması zorunlu olan bu poliçenin iptalini gerektiren bir durum oluştuysa Trafik Sigortası Genel Şartları iyice incelenmelidir. Sonrasında da sigorta şirketinize bilgi vererek, talepte bulunabilirsiniz.

Seyahat Sigortası nedir?
Seyahat Sigortası siz sayın müşterilerimiz için özel olarak hazırlanmış olan seyahat sigortası ürünüdür. İşbu police seyahatin başlangıç noktasında seyahat sigortası düzenleme yetkisine ve lisansına sahip olan Gulf Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Seyahat Sigortasına nasıl sahip olabilirim?
Seyahat Sigortasını www.gulfsigorta.com.tr adresindeki Internet sitemizden satın alabilirsiniz.

Farklı seyahat sigortası ürünleri var mı?
Evet, 5 farklı seyahat sigortası planımız bulunmaktadır.

- Tüm Dünya Seyahat Sigortası
- Uluslararası Eğitim Sigortası
- Schengen Vize Sağlık Sigortası –Muafiyetli
- Schengen Vize Sağlık Sigortası -Muafiyetsiz
- Yurtiçi Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortamın kapsam süresi ne kadardır?
Maksimum poliçe süreleri:

- Tüm Dünya (Kısa Süreli Seyahat)-90 güne kadar
- Tüm Dünya (Yıllık Seyahat)- herbir seyahat 45 gün ile sınırlı kalmak üzere 1 yıla kadar
- Uluslararası Eğitim-1 yıla kadar
- Schengen Vize Sağlık- herbir seyahat 90 gün ile sınırlı kalmak üzere 1 yıla kadar
- Schengen Vize Sağlık Muafiyetsiz-1 yıla kadar
- Yurtiçi-30 güne kadar

Poliçenin coğrafi kapsamı nedir?

- Tüm Dünya - Afganistan, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore veya Kırım bölgesi dışında tüm dünyada geçerlidir.
- Uluslararası Eğitim - Afganistan, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore veya Kırım bölgesi dışında tüm dünyada geçerlidir.
- Schengen Vize Sağlık - Schengen Ülkeleri’nde geçerlidir.
- Schengen Vize Sağlık Yıllık Muafiyetsiz - Schengen Ülkeleri’nde geçerlidir.
- Yurtiçi – Türkiye’de geçerlidir.

Seyahat sigortam 7/24 asistans hizmetini kapsıyor mu?
Evet, tüm poliçelerimize 7/24 asistans hizmeti dahildir.

Seyahat sigortam ile ilgili herhangi bir sorum olduğunda ne yapmalıyım?
Seyahat sigortanız ile ilgili tüm sorularınızda lütfen 0 216 681 75 27 numaralı telefonu arayınız. Müşteri Hizmet yetkililerimiz size en kısa sürede yardımcı olacaktır.

Acil bir durumda ne yapmalıyım?
Acil durumda asistans şirketimizi arayınız. Asistans yetkilileri size anında yardımcı olacaklardır.

Seyahat ederken poliçemi yanımda taşımalı mıyım?
Hayır, seyahat ederken poliçenizi yanınızda taşımanıza gerek yoktur. İhtiyacınız olan tek şey size email ile birlikte gönderilmiş olan poliçe numaranızdır.

Poliçemi kaybedersem yada bulamıyorsam ne yapmalıyım?
Poliçeniz email adresinize ulaşmadı ise0 216 681 75 27 nolu telefonu veya Gulf Sigorta müşteri hizmetlerini arayınız.

Seyahat Sigortası Poliçe Özel ve Genel Şartlarına nereden ulaşabilirim?
Poliçe Özel ve Genel Şartlarına www.gulfsigorta.com.tr websitemizde yer alan Seyahat Sigortası sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Seyahat Sigortası poliçesi ile hangi teminatlara sahip oluyorum?
Teminatlar ile ilgili detaylı bilgi için Ürün Bilgileri bölümünü ziyaret ediniz.

Seyahat Sigortası poliçem ne zaman başlar?
Seyahatin iptali teminatı seyahat sigortasının satın alındığı anda başlar. Diğer tüm teminatlar ise seyahate başlandığı anda devreye girmektedir.

Tazminat talebimi kime bildirmeliyim?
Tazminata sebep olan olay vukuu bulduktan sonra bizi 0216 681 75 27 numaralı telefondan arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Tazminat talebinde bulunmak için, hangi evrakları göndermeliyim?
Hangi durumda hangi evrakların talep edildiğini bu bağlantıyı tıklayarak görebilirsiniz.

Hangi durumlarda Acil Tıbbi Nakil Teminatından yararlanabilirim?
Acil tıbbi nakil teminatının kullanılabilmesi için öncelikle asistan şirketimizin aranarak onay alınması veya direkt Gulf Sigorta A.Ş. ile iletişime geçilerek onay alınması gereklidir.

Tazminat talepleri kaç gün içerisinde değerlendirilmektedir?
Tazminat talebiniz, poliçenizin Genel ve Özel Şartları dahilinde, tüm evraklarınızın dosyaya intikalini müteakip 2 iş günü içinde değerlendirilecektir ve en geç 4 işgününde ödemeniz yapılacaktır.

Hasar dosyamın son durumunu nasıl öğrenebilirim?
Bizi 0 216 681 75 27 numaralı telefondan arayarak dosyanızın güncel bilgisini öğrenebilirsiniz.