Poliçe tanzim tarihi 09.02.2021 tarihinden önce olan poliçelerin Kasko Asistans Hizmetleri hakkındaki dokümanı incelemek için tıklayınız.

Poliçe tanzim tarihi 09.02.2021 – 13.02.2022 tarih aralığında yapılan poliçelerin Kasko Asistans Hizmetleri hakkındaki dokümanı incelemek için tıklayınız.

Poliçe tanzim tarihi 14.02.2022 tarihinden sonra olan poliçeler için Ulaştırma Masrafları Tazminatı hakkında detay bilgi için tıklayınız.