• Müşteri Odaklılık : GULF SIGORTA A.Ş.’de müşteri talep ve beklentilerini takip eder ve beklentilerin ötesine geçecek, müşterilerimiz için ‘’çözüm ortağı’’ konumunu edinerek çalışma prensiplerimizi günlük işlerimize yansıtırız.

  • Performans: GULF SIGORTA A.Ş.’de etik kurallar çerçevesinde, sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirir ve projelerimizi tüm boyutları ile sahiplenerek sonuç getirecek şekilde çalışırız. Tüm çalışanlarımız GULF SIGORTA A.Ş.’nin müşterilerine olan sorumluluğunun bilinciyle kurumun gücünü ve vizyonunu müşterileri ve iş paydaşları ile tüm ilişkilerine yansıtır.

  • Güvenilirlik: GULF SIGORTA A.Ş.’de ahlaki kurallar ve iş etiği çerçevesinde çalışırız. Müşterilerimizin hakları ve kişilik özgürlükleri, şirketimize ait bilgiler ve dokümanlar, kayıtlar, yani kurumsal hafızamız, şirket prosedürlerimiz dahilinde kayıt altında tutulur. Çalışanlar kurumun hedeflerine paralel, toplum ve çevreye saygılı iş prensipleri çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.

  • Saygı: GULF SIGORTA A.Ş. için başarı bir takım oyunudur. Bu oyunun temelinde de birbirimize, görev tanımlarımıza, formasyon ve tecrübemize saygı duymak yatar. Global vizyon ve hedeflere bağlı oluşturulmuş ve lokalize edilmiş iş planlarını, tüm departmanlar ve çalışanlar olarak tam koordinasyon içerisinde gerçekleştirir ve koşulsuz saygı çerçevesinde paylaşımda bulunuruz. GULF SIGORTA A.Ş.’de başarı, kurum başarısının kişisel hedeflerden yukarıda tutulduğu bir ortamda kazanılır.

Çalışanlarımız

Gulf Sigorta  A.Ş.’de biz, kişilerin formasyonlarını, eğitim düzeylerini ve tecrübelerini gözeterek, kendilerini en iyi ifade edecekleri iş ortamını yaratmaya çalışırız. Amacımız, gerek Gulf Sigorta A.Ş’de gerekse dışarıda "değer yaratacak" bireyler ile çalışmak ve onların motivasyonunu her zaman yüksek tutmaktır.