GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/07/2019 tarihinde, saat 10:00’da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 34768 Akkom Ofis Park Cessas Plaza No: 4 Kat: 4-5 Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmadığı anlaşılmış olup, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması veya noterce onaylı imza sirkülerinin, doldurulmuş olan vekaletname formuna eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.


GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 
Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKET’NİN 05/07/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Divan başkanı, oy toplama memuru ve katipten oluşan Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2.     Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi.
3.     Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi.
4.     Kapanış.

 

2019

Vekaletname’yi görüntülemek için tıklayınız.