Her geçen gün farklı gelişmelere sahne olan sigortacılık sektöründe daha da ilerilerde yer alabilmek adına en değerli sermaye olarak algıladığımız insan kaynağının etkili ve verimli kullanılabilmesi adına yönetim süreçlerimizi her an yenileyerek, var olan değişime uyum sağlama çabası içerisindeyiz. Şirket stratejilerimizin gerçekleştirilebilmesi adına planlı bir şekilde gerçekleştirilen insan kaynakları planlaması sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak iç bünyemizden karşılamak adına çaba harcayıp, çalışanlarımızın yetkinlikleri doğrultusunda ortaya çıkarılan kariyer planlarımızı aktif bir şekilde kullanmayı amaçlamaktayız.

Dış kaynak kullanımı gerektiren durumlarda ise, şirketimize artı değer katacağına inandığımız çalışan adaylarının seçimi noktasında etkin bir seçme ve yerleştirme süreci kullanıyoruz. Gulf Sigorta bünyesinde gerçekleştirilen insan kaynakları uygulamaları mülakatlar sürecinde kişinin kuruma ve göreve uyumunun sorgulanması ile başlayıp, uygun adayların işe alınması sonrasında gerekli yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri ile devam etmektedir. Eğitim faaliyetlerimiz ile bütünleştirilmiş olan performans yönetim sistemimizin kariyer planlama sistemi ile de etkin bir şekilde bütünleştirilmiş olması sonucunda; tüm insan kaynakları yönetimi süreçlerimiz, çalışanlarımızın uzun yıllar şirket içerisinde çalışabilmesine imkân sağlayan şartları oluşturma gayesini taşımaktadır.

Gulf Sigorta A.Ş kariyer fırsatları için tıklayınız.